MAEER's MIT GROUP OF INSTITUTIONS, PUNE (INDIA)

शाळा

 • परिचय
 • प्रवेश प्रक्रिया
 • ठळक वैशिष्ट्ये
 • संपर्क
श्री. सरस्वती विदयालय व उच्च माध्यमिक शाळा, रामेश्वर, लातूर, (महाराष्ट्र), भारत.

परिचय

श्री. सरस्वती विदयालय व उच्च माध्यमिक शाळा, रामेश्वर, ही मराठी माध्यमिक शाळा असून येथे इयत्ता पाचवी ते इयत्ता बारावी पर्यंतचे शिक्षण दिले जाते. विदयालयाची स्थापना दिनांक ११ जून, १९८८ रोजी झाली असून महाराष्ट्र शासन मंडळाकडून मान्यता मिळालेली आहे. .

विदयालयाचा उद्देश म्हणजे ग्रामीण भागातील विदयार्थ्यांना शिक्षण देणे, समग्र शिक्षणाच्या माध्यमातून सर्वांगीण व्यक्तिमत्वाचा विकास घडवणे आणि आजच्या मुलांना भविष्यात भारताचे चांगले नागरीक बनवणे हा होय. १००० हून अधिक विदयार्थी या शाळेत शिकण्याचा लाभ घेत आहेत.

या शाळेत निवासी सुविधा पुरवली जाते. दूरचे विदयार्थी या शाळेत शिकण्याचा लाभ घेऊ शकतात.

प्राचार्याचे नाव

principle details

श्री. आर.के.कराड

 • +९१ २३ ८२ - २६४ ५३६, +९१९८८१६३०८०२, +९१९४२२८१७७३६
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ए / पी ता. रामेश्वर जि. लातूर

लातूर कॅम्पस

 • निवासी /अनिवासी शाळा : फक्त निवासी शाळा

प्रवेश प्रक्रिया

पात्रता निकष (वय गट )

इयत्ता. वय निकष आवश्यक दस्तऐवज
पाचवी ११ वर्षे जन्म दाखला, टी.सी.
सहावी १२ वर्ष टी.सी., जात प्रमाणपत्र
सातवी १३ वर्षे टी.सी., जात प्रमाणपत्र
आठवी १४ वर्षे टी.सी., जात प्रमाणपत्र
नववी १५ वर्षे टी.सी., जात प्रमाणपत्र
दहावी १६ वर्ष टी.सी., जात प्रमाणपत्र
अकरावी १७ वर्षे टी.सी., जात प्रमाणपत्र
बारावी १८ वर्षे टी.सी., जात प्रमाणपत्र

शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. नवीन विद्यार्थ्यांसाठी फक्त १००/- शुल्क आकारले जाईल.

ठळक वैशिष्ट्ये

 • खरे पाहता उच्च शिक्षणाच्या प्रत्येक क्षेत्रात इंग्रजी या भाषेला अनन्य साधारण महत्व आहे. त्यासाठी आम्ही जूनियर कॉलेजमध्ये इंग्रजीला दुसरी भाषा म्हणून प्राधान्य दिलेले आहे.
 • अभ्यासक्रम हा महाराष्ट्र राज्य उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या परीक्षावरच आधारीत असतो.
 • फक्त पात्र त्याचबरोबर लक्षणीय प्राविण्य आणि विषयांवर प्रभुत्व असणारे शिक्षक नेमले जातात.
 • व्यक्तिमत्व विकास कार्यक्रम, नेतृत्व प्रशिक्षण शिबिर, अभ्यास दौरे, शैक्षणिक उत्कृष्टता आणि इतर विद्यार्थ्यांसाठी केंद्रीत सक्रिय विशेष प्रशिक्षण नियमितपणे घेण्यात येतात.
 • नैसर्गिक प्रतिभांनुसार आणि अभिरुचीनुसार विद्यार्थी शिक्षणाच्या विविध गटामध्ये त्यांच्या प्रतिभामुळे सहभागी होऊ शकतात. विविध हितसंबंधीत गटामध्ये विद्यार्थी आपल्या आवडीनुसार जसे परिचर्चा समूह, संगीत समूह, नृत्य समूह, वक्तृत्व समूह, सामान्य ज्ञान समूह, संगीत समूह, साहित्य समूह, गणित समूह, निसर्ग समूह इ. मध्ये सामील होता येते.
 • नैतिक प्रशिक्षण सर्व विद्यार्थ्यांना दिले जाते त्यामध्ये जात किंवा धर्म हा भेदभाव बाळगला जात नाही. त्यामुळे देशावर प्रेम करणारी आणि योग्य मार्गांनी जाणारी पिढी तयार होण्यास मदत होईल
 • शिक्षक नेहमी विद्यार्थ्यांमधील चांगले मूल्ये आणण्याचा प्रयत्न करत असतात जेणेकरून शिक्षणाला हातभार लागेल आणि मनापासून नैतिक प्रामाणिकपणा आणि बौद्धिक कृत्ये त्याचबरोबर उमेदिने हाताळणी उंचावून त्याचा सराव चालू ठेवला जातो.
 • शिक्षक विद्यार्थ्यांना त्यांच्या व्यक्तिगत समस्या आणि समुपदेशन कुशलची मदत आणि काळजी घेतात
 • जूनियर कॉलेजमध्ये विद्यार्थ्याच्या जीवनामध्ये कायापालट करणारा घटक असल्यामुळे पालकांना त्यांच्या मुलांच्या कामगिरीची माहिती वेळेवर दिली जाते.
 • पालकांसाठी कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रम वेळोवेळी आयोजित केले जातात.
 • विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देतेवेळी संगणक वापर आणि इतर दृकश्राव्य साधने सोबत असतात
 • आवश्यक त्या सर्व ठिकाणी स्मार्ट वर्ग, दृकश्राव्य साधने आणि एल.सी.डी प्रदर्शक पुरवले जाते.
 • सुसज्ज संगणक प्रयोगशाळा आणि त्याचबरोबर इंटरनेटचा वापर या सुविधा विद्यार्थ्यांना पुरवली जाते
 • प्रशस्त ग्रंथालयामधील पुस्तके,नियतकालीके आणि सीडीचे संग्रह विद्यार्थ्यांना पुरविले जाते..
 • संस्थेतील व्यवस्थापन विद्यार्थ्यांचा सर्वांगिण विकास करण्यासाठी प्रतिबद्ध असते म्हणून त्यांना अभ्यासोत्तर उपक्रमांवर भर देण्याचा प्रयत्न केला जातो.
 • विशेष कार्यशाळा आणि करियर मार्गदर्शन व्याख्याने विद्यार्थ्यांसाठी आयोजित केले जातात जेणेकरून विद्यार्थी त्यांच्या करियरचा योग्य मार्ग निवडू शकतात.

संपर्क

 • श्री. सरस्वती विदयालय व उच्च माध्यमिक शाळा, रामेश्वर
  ता. रामेश्वर
  जि. लातूर -४१३ ५१२
 • ०२३८२-२६४५३६
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.